Na základe Vašich podnetov a žiadostí som pre vás pripravil sériu krátkych videí, v ktorých vám predstavím základné kardio a silové cvičenia. Postupne budem dopĺňať videá s ponukou ďalších cvičení.

Verím, že sa Vám moje príspevky zapáčia a budú pre vás prínosom.

„Keep Moving!“

Kardio Cvičenia

„Tieto cvičenia Vám poslúžia ako nástroj pre zahriatie tela a realizujeme ich po dôkladnom rozcvičení/strečingu. Ideálne je ich praktizovať nie na počet opakovaní ale na dĺžku. Ideálne je trvanie cvičenia od 20s až po 5min – v závislosti od Vášho kondičného stavu. Cvičenia sú zoradené od najjednoduchšieho po fyzicky najnáročnejšie. Ide o balík cvičení buď ako ranné rozohriatie a aktivovanie tela alebo ako príprava pred tréningom.“

Posilovacie Cvičenia

„Do tejto časti som zaradil drep a výstupy. Náročnosť drepov je od jednoduchších po hlbšie. Silové cvičenia doporučujem realizovať po kardio cvičeniach. V tomto prípade je dobré si určiť počet opakovní s vlastnou váhou v akomkoľvek rozsahu. V prípade, že máte kondíciu a silu pre vyššiu váhu ako vlastnú, počet opakovaní bude nižší – všetko vyplýva od Vašej fyzickej vyspelosti. Ideálnou kombináciou pre Váš ranný tréning bude napr. kombinácia 30s Jumping Jack + 30 drepov + 30s vysoké dvíhanie kolien na mieste. Túto kombináciu opakujete počas 5min a máte vhodný tréning na prebudenie a začiatok dňa.“